INWENTARYZACJA ZIELENI

Opracowywane przez nas inwentaryzacje zieleni składają się z dwóch części: opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera opis ogólny stanu roślinności na inwentaryzowanym terenie oraz spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów w formie tabelarycznej. Część graficzną stanowi mapa przedstawiająca lokalizację zinwentaryzowanych egzemplarzy. Opracowywana jest ona w oparciu o dostarczoną przez klienta mapę do celów projektowych. W przypadku, gdy na podkładzie brakuje naniesionych egzemplarzy, są one nanoszone poprzez domierzanie w sposób orientacyjny.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Opracowanie składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów w formie tabelarycznej zawierający informacje o przeznaczeniu egzemplarzy do usunięcia, przesadzenia oraz pielęgnacji. Część graficzną stanowi mapa przedstawiająca lokalizację zinwentaryzowanych egzemplarzy. Opracowywana jest ona w oparciu o dostarczoną przez klienta mapę do celów projektowych.

 

Copyright © 2021 Trim Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.